Productes

En aquest apartat hi podreu trobar, classificats per tipus, diferents productes que es troben al mercat amb la informació de l'etiquetatge en català. 
A més a més, alguns formen part d’El Segell, i els destaquem amb la icona. El criteri seguit ha estat el de trobar productes d'una producció i abast de distribució mitjans o grans. Si hi detectes cap errada o veus que hi manca un producte que compleix les característiques però no és a la llista, pots escriure'ns a empreses@plataforma-llengua.cat

Rosita

Rosita

Cervesa totalment etiquetada en català

Portell (DO Conca de Barberà)

Portell

Vins (DO Conca de Barberà) i caves

San Miguel

San Miguel

ALERTA: alguns productes no estan etiquetats en català, per exemple, Gluten Free, Selecta o 1906.